Medio november 2021 heeft het Stichtingsbestuur van La Rochelle de verenigingen, die gebruik maken van gemeenschapshuis La Rochelle, geïnformeerd over hun voornemen om per 1 januari 2022 te stoppen.

Dit was aanleiding om met een afvaardiging van het verenigingsleven, waarvan de meesten ook aangesloten zijn bij Open Club Roggel, in gesprek te gaan over de toekomst van La Rochelle. Er heeft inmiddels briefwisseling plaatsgevonden met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal. Dit heeft geleid tot een tweetal gesprekken met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren, waarbij bij het eerste gesprek ook het Stichtingsbestuur aanwezig was. Tijdens het gesprek op 10 december jongstleden heeft de wethouder toegezegd dat La Rochelle open blijft, inclusief beheer, zodat alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. Daarnaast is de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), op verzoek van de gemeente, bereid gevonden om, samen met de gebruikers en gemeente Leudal, invulling te geven aan het ontwikkelplan La Rochelle en de vormgeving van een nieuw bestuur.  Open Club Roggel is, in samenspraak met de gebruikers en gemeente en procesbegeleider, bereid om mede de regie te voeren gericht op een succesvolle doorstart van La Rochelle.

Afvaardiging namens Open Club Roggel,

Henny van den Beuken, voorzitter OCR

Tjeu Van de Laar, voorzitter Seniorenvereniging Roggel