Enquête gemeente Leudal inzake ontmoetingsplekken

De gemeente Leudal heeft op haar site een enquête uitgezet gericht aan alle inwoners, om te achterhalen wat deze nodig hebben voor de leefbaarheid van hun dorpen op het gebied van ontmoeten, zorg en welzijn. Het is belangrijk voor ons als La Rochelle dat zoveel mogelijk mensen het in gaan vullen en hun waardering en noodzaak voor ons gemeenschapshuis benadrukken. Hierbij onze oproep en de link naar de pagina van de gemeente. Alvast bedankt!

Vul de enquête in

Wilt u gebruik maken van La Rochelle?