Favicon La Rochelle Roggel

Over ons

La rochelle

Huis van de gemeenschap

In het centrum van Roggel vind je gemeenschapshuis La Rochelle. Sinds jaar en dag de ontmoetingsplek voor de inwoners van Roggel. Sinds december 2021 is er grote groep vrijwilligers actief bezig om er voor te zorgen dat La Rochelle behouden blijft voor de Roggelse gemeenschap. Binnen diverse werkgroepen is/wordt er hard gewerkt om La Rochelle nieuw leven in te blazen.

Same klasjenere

Ontmoeten, organiseren en ontwikkelen

Het nieuwe stichtingsbestuur heeft zich als doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het ontmoeten van elkaar in La Rochelle, het bieden van een podium om diverse activiteiten te organiseren en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Vrijwilligers

La Rochelle is een maatschappelijke organisatie, die zich in de toekomst zelf moet bedruipen. La Rochelle wordt bestuurd door vrijwilligers. Deze en andere vrijwilligers zijn actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verschillende (onderhouds)werkzaamheden en (verenigings)activiteiten.

Beheerdersteam

Het dagelijkse beheer is in handen van een team vrijwilligers die hier een vrijwilligersvergoeding voor ontvangen. Zij zijn voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt.

Bestuur

Het bestuur van La Rochelle bestaat uit zes betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Elk bestuurslid brengt zijn/haar eigen kennis en ervaring mee, waardoor we een zeer gevarieerd en kundig bestuur hebben.

Voorzitter
Ton Ehlen – voorzitter@larochelleroggel.nl

Secretaris
Maurice Lahaije – secretaris@larochelleroggel.nl

Penningmeester
Jeanine van de Kruijs – penningmeester@larochelleroggel.nl

Bestuursleden
Dorus Alofs
Huub Alofs
Emiel aan de Boom
Peter Hekking

Werkgroepen

Beheer & organisatie

Deze commissie beheert het reserveringssysteem en is aanspreekpunt voor het beheerdersteam

beheer@larochelleroggel.nl
0475 – 49 31 73

Activiteiten

Deze commissie zorgt ervoor dat er “nieuwe” activiteiten georganiseerd worden.

activiteiten@larochelleroggel.nl

PR & Communicatie

Deze commissie zorgt voor de uitstraling, website en interne- en externe communicatie.

pr@larochelleroggel.nl

Techniek

Deze commissie zorgt voor het technisch beheer van La Rochelle.

techniek@larochelleroggel.nl

Vragen over de mogelijkheden?

Vertrouwenspersoon

In overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet heeft het bestuur van Gemeenschapshuis La Rochelle samen met andere gemeenschapshuizen in de gemeente Leudal een vertrouwenspersoon aangesteld: Leny Houben. De vertrouwenspersoon moet het voor medewerkers en vrijwilligers gemakkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te melden. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, schelden, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag.

Wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die na een melding gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt de hulpvrager. Bijvoorbeeld, bij gesprekken met derden, bij bemiddeling, bij het indienen van een klacht of bij het doen van aangifte. Meldingen en gesprekken worden volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld. Wil je in contact komen met de vertrouwen met onze vertrouwenspersoon? Stuur dan een e-mail naar vertrouwenspersoonoogleudal@gmail.com