Roggel Bruist, contouren voor een leefbaar en levendig centrum Roggel

In januari 2024 bent u, via de site van Open club Roggel en de site van gemeenschapshuis La Rochelle, geïnformeerd over de samenstelling van een stuurgroep die zich bezig houdt met ‘Roggel Bruist, van idee naar planvorming’.

Aanleiding is een aantal ontwikkelingen in het dorp Roggel, waaronder behoud van het gemeenschapshuis La Rochelle en behoud van de supermarkt in het centrum. Een aantal inwoners beseffen dat het behoud van voorzieningen belangrijk is voor de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel van Roggel.

Inmiddels is een visiedocument ontwikkeld: ‘Roggel Bruist, contouren voor een leefbaar en levendig centrum Roggel’. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Een toekomstvisie voor de kern en het buitengebied van Roggel;
 • Een kwalitatieve leefomgeving als basis;
 • De Roggelse Beek als levensader en verbinder;
 • (Basis)voorzieningen voor de kern Roggel;
 • Van centrum Roggel naar ‘belevingscentrum’ Roggel;
 • Parkeergelegenheid;Nadrukkelijk wenst de Stuurgroep géén tweesporenbeleid dat haaks staat op gemeentelijk beleid. Vastgesteld beleid van de Gemeente Leudal is uitgangspunt voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het bespreekbaar maken van plannen.

Inmiddels heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met wethouder M. Graef. Vervolgens is het document, op 1 maart jongstleden, aangeboden aan burgemeester en wethouders en de voorzitters van de raadsfracties met het verzoek tot bespreking in een van de komende gemeenteraadsvergaderingen. Medewerking en facilitering van de gemeente Leudal is de basis waarop de concrete uitwerking van de genoemde thema’s , in samenspraak met de inwoners, tot stand komt.

Met vriendelijke groet,

De Stuurgroep ‘Roggel Bruist’

 • Henny van den Beuken, Voorzitter Open Club Roggel en voorzitter van de stuurgroep
 • Jan Broens, Bestuurslid Open Club Roggel en secretaris van de stuurgroep
 • Tjeu Van de Laar, Bestuurslid Open Club Roggel / Vz Seniorenvereniging
 • Stan Heerschap, Eigenaar Heerschap Groep
 • Angelique Joosten, Directeur-Bestuurder Recreatiepark de Leistert
 • Mark Tijssen, Agrarisch ondernemer/ Voorzitter RvC Topigs Norsvin
 • Peter Hekking, Bestuurslid Gemeenschapshuis La Rochelle

Wilt u gebruik maken van La Rochelle?